NOVINKY

Zákaz výkupu částí autovraků po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

26.11.2018 09:01
Zákaz výkupu částí autovraků po novele vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Podle ustanovení § 8 odst. 5 písm. e) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, jsou jako odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, vymezeny odpady mající povahu části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku. Po účinnosti vyhlášky č. 83/2016 Sb., která novelizuje mimo jiné §...

OD 1. ŘÍJNA 2015 NEBUDE MOŽNÉ VYUŽÍT ŠEK K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ

26.09.2015 05:38
 MŽP: Vyhodnocení možnosti využití šeku k bezhotovostní platbě za vykoupený kovový odpad podle zákona o odpadech. Soulad pojmu šek s pojmem bezhotovostní platby dle § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) stanoví v § 18 odst. 5, že „provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 poskytovat úplatu pouze převodem peněžních...

ZMĚNA ZPŮSOBU VYPLÁCENÍ - VYHLÁŠKA 27/2015 Sb.

09.09.2015 09:51
  VYHLÁŠKA 27/2015 Sb. BEZHOTOVOSTNÍ VÝKUP KOVŮ   INFORMACE K VYHLÁŠCE Č. 27/2015 SB. (BEZHOTOVOSTNÍ VÝKUP KOVŮ) Dne 6.2.2015 byla do Sbírky zákonů zařazena Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Předmětem této vyhlášky je omezení výkupu vybraných druhů odpadů (kovů), a to s účinností od 1.3.2015. Uživatelům našeho software přinášíme v přehledné formě otázek a odpovědí souhrn informací a tipů, jak se s uvedenou změnou vypořádat.   CO PŘESNĚ NOVELA VYHLÁŠKY 383/2001 ZNAMENÁ, KOHO A ČEHO SE TÝKÁ? Vyhláška od 1.3.2015 zakazuje výkup všech druhů odpadů...